filesystems(5) File Formats Manual filesystems(5)

filesystems - typy systemów plików Linuksa: ext, ext2, ext3, ext4, hpfs, iso9660, JFS, minix, msdos, ncpfs nfs, ntfs, proc, Reiserfs, smb, sysv, umsdos, vfat, XFS, xiafs

Gdy, jak jest przyjęte, system plików proc jest zamontowany w /proc, w pliku /proc/filesystems można znaleźć listę systemów plików obsługiwanych w danej chwili przez jądro (więcej informacji w podręczniku proc(5)). Dostępne jest również przestarzałe wywołanie systemowe sysfs(2) (którego dostępność zależy od opcji konfiguracyjnej jądra CONFIG_SYSFS_SYSCALL od Linuksa 3.15), umożliwiająca wypisanie dostępnych obecnie typów systemów plików, niezależnie od dostępności i stanu /proc.

Jeśli potrzebny jest któryś z aktualnie nieobsługiwanych systemów plików, należy załadować odpowiedni moduł lub ponownie skompilować jądro.

Aby móc korzystać z systemu plików, należy go zamontować; patrz mount(2) i mount(8).

Poniżej przedstawiono krótki opis dostępnych lub dostępnych historycznie dla jądra Linux systemów plików. Wyczerpujący opis wszystkich opcji i ograniczeń znajduje się w dokumentacji jądra.

is the Enhanced Read-Only File System, stable since Linux 5.4. See erofs(5).
is an elaborate extension of the minix filesystem. It has been completely superseded by the second version of the extended filesystem (ext2) and has been removed from the kernel (in Linux 2.1.21).
is a disk filesystem that was used by Linux for fixed disks as well as removable media. The second extended filesystem was designed as an extension of the extended filesystem (ext). See ext2(5).
jest wersją systemu plików ext2 z dziennikiem. Przełączanie się pomiędzy systemami plików ext2 i ext3 jest niezmiernie łatwe. Zob. ext3(5).
jest zbiorem aktualizacji do ext3 znacząco poprawiającym wydajność i niezawodność, a także podnoszącym limity liczby i rozmiaru plików i katalogów. Zob. ext4(5).
jest to High Performance Filesystem, używany w OS/2. Ten system plików jest w Linuksie dostępny tylko do odczytu z powodu braku dokumentacji.
is a CD-ROM filesystem type conforming to the ISO/IEC 9660 standard.
Linux supports High Sierra, the precursor to the ISO/IEC 9660 standard for CD-ROM filesystems. It is automatically recognized within the iso9660 filesystem support under Linux.
Linux obsługuje także rekordy System Use Sharing Protocol określone przez Rock Ridge Interchange Protocol. Używane są one do dokładniejszego opisania plików w systemie iso9660 komputerowi uniksowemu i dostarczają informacji takich jak długie nazwy, UID/GID, uprawnienia zgodne z POSIX oraz urządzenia. Jest on rozpoznawany automatycznie w ramach obsługi systemu plików iso9660 w Linuksie.
is a journaling filesystem, developed by IBM, that was integrated into Linux 2.4.24.
jest systemem plików używanym w systemie operacyjnym Minix, jest to pierwszy system plików, który działał pod Linuksem. Ma on pewną liczbę niedociągnięć, między innymi ograniczenie rozmiaru partycji do 64 MB, krótkie nazwy plików oraz pojedyncze znaczniki czasu. Jest on nadal przydatny dla dyskietek i RAM-dysków.
jest systemem plików używanym przez DOS, Windows, i niektóre komputery z OS/2. Nazwy plików w msdos nie mogą być dłuższe niż 8 znaków nazwy, plus opcjonalna kropka i 3 znaki rozszerzenia.
is a network filesystem that supports the NCP protocol, used by Novell NetWare. It was removed from the kernel in Linux 4.17.
By używać ncpfs, potrzebne są specjalne programy, które znaleźć można pod adresem ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/ncpfs.
to sieciowy system plików używany do dostępu do dysków umieszczonych na odległych komputerach.
jest to system plików natywny dla systemu Microsoft Windows NT, obsługujący funkcje takie jak ACL, dziennik, szyfrowanie itp.
jest pseudosystemem plików używanym jako interfejs do struktur danych jądra, zamiast czytania i interpretowania /dev/kmem. W szczególności, jego pliki nie zajmują przestrzeni dyskowej. Zobacz proc(5).
is a journaling filesystem, designed by Hans Reiser, that was integrated into Linux 2.4.1.
is a network filesystem that supports the SMB protocol, used by Windows. See https://www.samba.org/samba/smbfs/.
jest implementacją systemów plików System V/Coherent dla Linux. Implementuje on wszystkie systemy plików Xenix, System V/386 oraz Coherent.
to rozszerzony system plików DOS-u używany przez Linuksa. Dodaje on właściwości takie jak długie nazwy, UID/GID, uprawnienia zgodne z POSIX, oraz pliki specjalne (urządzenia, potoki nazwane itp) w systemie plików DOS-u, bez poświęcania zgodności z DOS-em.
jest systemem plików, którego zawartość przechowywana jest w pamięci wirtualnej. Dostęp do plików jest ekstremalnie szybki, ponieważ znajdują się one zwykle w pamięci RAM. Więcej informacji w podręczniku tmpfs(5).
to rozszerzony system plików FAT używany przez Microsoft Windows95 i Windows NT. vfat dodaje możliwość używania długich nazw w systemie plików MSDOS.
is a journaling filesystem, developed by SGI, that was integrated into Linux 2.4.20.
was designed and implemented to be a stable, safe filesystem by extending the Minix filesystem code. It provides the basic most requested features without undue complexity. The xiafs filesystem is no longer actively developed or maintained. It was removed from the kernel in Linux 2.1.21.

fuse(4), btrfs(5), ext2(5), ext3(5), ext4(5), nfs(5), proc(5), sysfs(5), tmpfs(5), xfs(5), fsck(8), mkfs(8), mount(8)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

28 stycznia 2024 r. Linux man-pages 6.06