PO4A-NORMALIZE.1P(1) User Contributed Perl Documentation PO4A-NORMALIZE.1P(1)

po4a-normalize - een documentatiebestand normaliseren door het te ontleden in po4a en het terug weg te schrijven

po4a-normalize -f fmt hoofdbestand.doc

Het doel van het project po4a (PO voor alles) is om de vertaalwerkzaamheden (en interessanter nog, het onderhoud van vertalingen) te vergemakkelijken met behulp van gettext-hulpmiddelen in domeinen waarin deze niet meteen verwacht worden, zoals documentatie.

Het script <po4a-normalize> is een debughulpmiddel dat gebruikt wordt om er zeker van te zijn dat po4a het document niet wijzigt wanneer het niet verondersteld wordt dat te doen. Gebruik het enkel als u een nieuwe module ontwikkelt of indien u twijfelt aan de correctheid van de hulpmiddelen.

Het gegenereerde document wordt weggeschreven als po4a-normalize.output, terwijl het gegenereerde POT-bestand standaard weggeschreven wordt naar po4a-normalize.po, maar u kunt de opties --localized en --pot gebruiken om dit aan te passen.

Extra optie(s) om door te geven aan de indelingsplug-in. Raadpleeg de documentatie bij elke plug-in voor meer informatie over de geldige opties en hun betekenis. U zou bijvoorbeeld '-o tablecells' kunnen doorgeven aan de ontleder voor AsciiDoc, terwijl de ontleder voor tekst '-o tabs=split' zou accepteren.
Kolom waarop een regelafbreking moet gebeuren in het bestand, als de indeling dit ondersteunt (standaard 76).
Een leeg vertaald document creëren. Het gegenereerde document zal gegenereerd worden in de veronderstelling dat alle berichten vertaald worden als een spatie of een regeleinde.

Dit is nuttig om na te gaan welke delen van het document niet vertaald kunnen worden.

--blank en --capitalize kunnen niet tegelijkertijd worden opgegeven.

Een vertaald document maken en het bijbehorend po-bestand met de originele tekenreeksen omgezet naar hun hoofdletterversie.

Dit is nuttig om te controleren welke delen van het document niet vertaald kunnen worden en testgegevens voor po4a te genereren.

--blank en --capitalize kunnen niet tegelijkertijd worden opgegeven.

Een korte hulptekst tonen.
De documentatie-indelingen vermelden die door po4a begrepen worden.
Indeling van de documentatie die u wilt afhandelen. Gebruik de optie --help-format om de lijst van beschikbare indelingen te zien.
Tekenset van het bestand met het te vertalen document.
Naam van het te produceren genormaliseerde bestand (standaard po4a-normalize.output).
Te produceren pot-bestand (standaard po4a-normalize.po).
De versie van het script tonen en afsluiten.

po4a-gettextize(1), po4a-translate(1), po4a-updatepo(1), po4a(7)

Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>
Martin Quinson (mquinson#debian.org)

Copyright 2002-2023 door SPI, inc.

Dit programma is vrije software; u kunt het verder verspreiden en/of aanpassen onder de bepalingen van de GPL v2.0 of recenter (zie het bestand COPYING).

2024-06-08 perl v5.38.2