MSGUNTYPOT.1P(1) User Contributed Perl Documentation MSGUNTYPOT.1P(1)

msguntypot - aktualizuje pliki PO, jeżeli w pliku POT poprawiono literówki

msguntypot -o stary_pot -n nowy_pot pliki_po ...

Jeżeli w pliku POT poprawiony zostanie banalny błąd, który na pewno nie ma wpływu na tłumaczenia (np. literówka), to powinno się usunąć znaczniki "fuzzy" w odpowiadających wpisach msgstr przetłumaczonych plików PO, aby oszczędzić tłumaczom dodatkowej pracy.

Wykonanie tego zadania ręcznie jest trudne i podatne na błędy. To narzędzie pomaga poprawnie go wykonać. Należy podać dwie wersje pliku POT: przed zmianami i po nich, tak jak to podano w powyższej sekcji "SKŁADNIA", i wszystko wykona się automatycznie.

W skrócie, po odkryciu literówki w [angielskim] komunikacie, wykonaj następujące czynności:

make -C po/ update-po # dla tłumaczeń komunikatów programów
debconf-updatepo      # dla tłumaczeń szablonów debconfa
po4a po4a.conf        # dla tłumaczeń opartych na po4a

albo w inny sposób, w zależności od ustawień budowania Twojego projektu. Przecież wiesz najlepiej, jak zaktualizować pliki POT i PO, nieprawdaż?

cp mój_plik.pot mój_plik.pot.orig
mkdir po_kopia; cp *.po po_kopia
$EDITOR plik_w_którym_jest_literówka
Patrz wyżej.

W tym momencie, poprawienie literówki spowodowało oznaczenie wszystkich tłumaczeń jako niepewne ("fuzzy") i jest to niestety jedyna różnica między plikami PO w głównym katalogu a plikami PO skopiowanymi wcześniej do innego katalogu. Poniżej objaśniono, jak ten problem rozwiązać.

cp po_kopia/*.po .
msguntypot -o mój_plik.pot.orig -n mój_plik.pot *.po
rm -rf mój_plik.pot.orig po_kopia

I to wszystko. Literówka została wyeliminowana zarówno z plików POT, jak i PO, a tłumaczenia w plikach PO nie są zaznaczone jako niepewne. Tłumacze już Cię uwielbiają!

Mimo swojej nazwy, to narzędzie nie jest częścią pakietu gettext. Jest częścią po4a. Mówiąc dokładniej, jest to przypadkowy skrypt w Perlu używający modułów po4a. Więcej informacji o po4a można znaleźć w:

po4a(7)

Martin Quinson (mquinson#debian.org)

Robert Luberda <robert@debian.org>

Copyright 2005 by SPI, inc.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-06-08 perl v5.38.2