LOCALE::PO4A::COMMON.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::COMMON.3PM(1)

ИМЕ

Locale::Po4a::Common - заједнички делови за po4a скрипте и помоћне алате

ОПИС

Locale::Po4a::Common садржи заједничке делове po4a скрипти и неке корисне функције које се користе по осталим модулима.

Ако је потребно, можете да искључите употребу Text::WrapI18N као таквог:

use Locale::Po4a::Common qw(nowrapi18n);
use Locale::Po4a::Text;

уместо:

use Locale::Po4a::Text;

Овде је битан редослед: како већина Locale::Po4a модула учитавају сами за себе Locale::Po4a::Common, први пут када се модул учита одређује да ли се Text::WrapI18N користи.

ФУНКЦИЈЕ

Приказивање излазих порука

 • show_version($)

  Приказује текућу верзију скрипте, као и кратку поруку о правима умножавања. Узима име скрипте као аргумент.

 • wrap_msg($@)

  Ова функција приказује поруку на исти начин као што то ради sprintf(), али обавија резултат тако да поруке лепо изгледају на терминалу.

 • wrap_mod($$@)

  Ова функција ради као like wrap_msg(), али као први аргумент узима име модула, и оставља празан простор лево од поруке.

 • wrap_ref_mod($$$@)

  Ово функционише као wrap_msg(), али као први аргумент узима референцу фајл:линија, име модула као други, и оставља празан простор лево од поруке.

Обвојнице за остале модуле

Locale::Gettext

Када модул Locale::Gettext не може да се учита, овај модул обезбеђује лажну (тј. празну) имплементацију следећих функција. У том случају, поруке програма po4a неће бити преведене, али ће сам програм наставити да ради.

Ако је Locale::gettext присутан, ова обвојница такође позива setlocale(LC_MESSAGES, "") тако да позиваоци не зависе ни од POSIX модула.

 • bindtextdomain($$)
 • textdomain($)
 • gettext($)
 • dgettext($$)

АУТОРИ

Жорди Вијалта <jvprat@gmail.com>

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

Права умножавања © 2005 SPI, Inc.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-06-08 perl v5.38.2