LOCALE::PO4A::COMMON.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::COMMON.3PM(1)

Locale::Po4a::Common - wspólne części narzędzi i użytków po4a

Locale::Po4a::Common zawiera części wspólne wszystkich skryptów po4a i kilka użytecznych funkcji używanych przez inne moduły.

If needed, you can disable the use of Text::WrapI18N as such:

use Locale::Po4a::Common qw(nowrapi18n);
use Locale::Po4a::Text;

zamiast:

use Locale::Po4a::Text;

The ordering is important here: as most Locale::Po4a modules load themselves Locale::Po4a::Common, the first time this module is loaded determines whether Text::WrapI18N is used.

 • show_version($)

  Wyświetla bieżącą wersję skryptu i krótką informację o prawach autorskich. Pobiera nazwę skryptu jako argument.

 • wrap_msg($@)

  Ta funkcja wyświetla wiadomość w ten sam sposób, co sprnitf(), jednakże zawija ją tak, żeby ładnie wyglądała na terminalu.

 • wrap_mod($$@)

  Funkcja działa tak jak wrap_msg(), ale jako pierwszy argument pobiera nazwę modułu i pozostawia spację z lewej strony komunikatu.

 • wrap_ref_mod($$$@)

  Funkcja działa tak jak wrap_msg(), ale jako pierwszy argument pobiera odnośnik plik:linia, jako drugi - nazwę modułu i pozostawia spację z lewej strony komunikatu.

Locale::Gettext

Jeżeli moduł Locale::Gettext nie może zostać załadowany, to ten moduł udostępnia fałszywe (puste) implementacje następujących funkcji. Dziki temu program będzie działać, chociaż wiadomości po4a nie będą przetłumaczone.

Jeżeli Locale::gettext jest obecny ten moduł opakowujący wywoła także setlocale(LC_MESSAGES, ""), tak żeby funkcje korzystające z modułu nie musiały zależeć od modułu POSIX.

 • bindtextdomain($$)
 • textdomain($)
 • gettext($)
 • dgettext($$)

Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

Robert Luberda <robert@debian.org>

Copyright © 2005 SPI, Inc.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-06-08 perl v5.38.2