plasmoidviewer(1) Підручник користувача plasmoid plasmoidviewer(1)

НАЗВА

plasmoidviewer - Запуск віджетів Плазми у їхньому власному вікні

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

plasmoidviewer [-v, --version] [-c, --containmentназва] [-a, --appletназва] [-f, --formfactorназва] [-l, --locationназва] [-x, --xPositionкоордината за x] [-y, --yPositionкоордината за y] [-s, --sizeширинаXвисота] [-p, --pixmapcacheрозмір] [-t, --themeназва] [-h, --help] [аргументи]

ОПИС

plasmoidviewer — програма з графічним інтерфейсом, за допомогою якої розробники можуть тестувати аплети Плазми.

Буде знайдено лише встановленні аплети. Можливо, вам слід буде запустити kbuildsycoca5 для пошуку щойно встановлених аплетів.

ПАРАМЕТРИ

-v, --version

Показати дані щодо версії.

-c, --containment назва

Назва додатка контейнерів.

-a, --applet назва

Назва додатка аплетів.

-f, --formfactor назва

Формфактор, який слід використати (horizontal, vertical, mediacenter, planar або application).

-l, --location назва

Обмеження розташування, з якими слід запускати оболонку (floating, desktop, fullscreen, topedge, bottomedge, leftedge, rightedge).

-x, --xPosition координата за x

Встановити координату за x переглядача плазмоїдів на стільниці Плазми.

-y, --yPosition координата за y

Встановити координату за y переглядача плазмоїдів на стільниці Плазми.

-s, --size ширинаXвисота

Встановити розмір вікна переглядача плазмоїдів.

-p, --pixmapcache розмір

Розмір кешу растрових зображень у КБ.

-t, --theme назва

Назва теми, яку використовуватиме оболонка.

-h, --help

Показати цю довідку.

аргументи

Дані, які слід передати до аплету як подію «externalData».

ПРОЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Докладнішу документацію користувача можна знайти за адресою help:/plasma-desktop[1] (ви можете або ввести цю адресу URL у рядок адреси Konqueror, або виконати команду khelpcenterhelp:/plasma-desktop).

АВТОРИ

Автором plasmoidviewer є Aaron Seigo <aseigo@kde.org>.

ПРИМІТКИ

1.
help:/plasma-desktop
help:/plasma
9 січня 2017 року Плазма KDE Плазма 5.8