PLASMOIDVIEWER(1) Användarhandbok Plasmoid-visni PLASMOIDVIEWER(1)

plasmoidviewer - Kör grafiska Plasma-komponenter i sina egna fönster

plasmoidviewer [-v, --version] [-c, --containmentnamn] [-a, --appletnamn] [-f, --formfactornamn] [-l, --locationnamn] [-x, --xPositionx-position] [-y, --yPositiony-position] [-s, --sizebreddXhöjd] [-p, --pixmapcachestorlek] [-t, --themenamn] [-h, --help] [argument]

plasmoidviewer är ett grafiskt verktyg som låter utvecklare prova Plasma-miniprogram.

Bara installerade miniprogram hittas. kbuildsyoca5 kanske behöver köras för att nyinstallerade miniprogram ska hittas.

-v, --version

Visar versionsinformation.

-c, --containment namn

Namn på omgivningens insticksprogram.

-a, --applet namn

Namn på miniprogrammets insticksprogram.

-f, --formfactor namn

Formfaktorn att använda (horizontal, vertical, mediacenter, planar eller application).

-l, --location namn

Platsbegränsningar som omgivningen startas med (floating, desktop, fullscreen, topedge, bottomedge, leftedge, rightedge).

-x, --xPosition x-position

Ställ in x-position för Plasmoid-visningen på Plasma-skrivbordet.

-y, --yPosition y-position

Ställ in y-position för Plasmoid-visningen på Plasma-skrivbordet.

-s, --size breddXhöjd

Ställ in fönsterstorlek för Plasmoid-visningen.

-p, --pixmapcache storlek

Storlek i Kibyte som cachen för bildpunktsavbildningar ska ställas in till.

-t, --theme namn

Namnet på temat som skalet kommer att använda.

-h, --help

visar den här hjälpen.

argument

Data som ska skickas till miniprogrammet som händelsen 'externalData'.

Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/plasma-desktop (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/plasma-desktop).

plasmoidviewer är skriven av Aaron Seigo <aseigo@kde.org>.

2017-01-09 KDE Plasma Plasma 5.8