PLASMOİDVİEwER(1) plasmoidviewer Kullanıcı Kılav PLASMOİDVİEwER(1)

plasmoidviewer - Plasma araç takımlarını kendi pencerelerinde çalıştırın

ÖZET

plasmoidviewer [-v, --version] [-c, --containmentad] [-a, --appletad] [-f, --formfactorad] [-l, --locationad] [-x, --xPositionx-konumu] [-y, --yPositiony-konumu] [-s, --sizegenişlik-X-yükseklik] [-p, --pixmapcacheboyut] [-t, --themead] [-h, --help] [argümanlar]

plasmoidviewer, geliştiricilerin Plasma uygulamacıklarını sınamaları için grafiksel bir araçtır.

Yalnızca kurulu uygulamacıklar bulunur. Yeni kurulan uygulamacıkların bulunabilmesi için kbuildsycoca5 komutunun çalıştırılması gerekebilir.

-v, --version

Sürüm bilgisini görüntüler.

-c, --containment ad

Kapsama eklentisinin adı.

-a, --applet ad

Uygulamacık eklentisinin adı.

-f, --formfactor ad

Kullanılacak biçim etmeni (horizontal, vertical, mediacenter, planar veya application).

-l, --location ad

Kapsamayı başlatmak için konum kısıtlaması (floating, desktop, fullscreen, topedge, bottomedge, leftedge, rightedge).

-x, --xPosition x-konumu

Plasma masaüstünde plasmoidviewer’ın x konumunu ayarlayın.

-y, --yPosition y-konumu

Plasma masaüstünde plasmoidviewer’ın y konumunu ayarlayın.

-s, --size genişlik-x-yükseklik

plasmoidview’un pencere boyutunu ayarlayın.

-p, --pixmapcache boyut

pixmap önbelleğinin ayarlanacağı KB türünden boyut.

-t, --theme ad

Kabuğun kullanacağı temanın adı.

-h, --help

Bu yardımı görüntüler.

argümanlar

Uygulamacığa 'externalData' olayı olarak geçirilmesi gereken veri.

Daha ayrıntılı kullanıcı belgelendirmesine help:/plasma-desktop (ya bu URL'yi Konqueror'a girin ya da khelpcenter help:/plasma-desktop komutunu çalıştırın) adresinden ulaşabilirsiniz.

plasmoidviewer, Aaron Seigo <aseigo@kde.org> tarafından yazılmıştır.

2017-01-09 KDE Plasma Plasma 5.8