REALPATH(1) Корисничке наредбе REALPATH(1)

НАЗИВ

realpath - print the resolved path

УВОД

realpath [ОПЦИЈА]... ДАТОТЕКА...

ОПИС

Исписује решени апсолутни назив датотеке; сви осим последњег састојка морају постојати

сви састојци путање морају постојати
ниједан састојак путање не мора да постоји или да буде директоријум
решава састојке „..“ пре симболичких веза
решава симболичке везе како их сретне (основно)
потискује већину порука грешака
исписује решену путању односну на ДИР
исписује апсолутне путање осим путања испод ДИР
не шири симболичке везе
завршава сваки излазни ред са НИШТА, не новим редом
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

АУТОР

Написао је Падрејг Брејди.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

readlink(1), readlink(2), realpath(3)

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/realpath
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) realpath invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4