REALPATH(1) Brukerkommandoer REALPATH(1)

realpath - print the resolved path

realpath [VALG]... FIL...

Skriv ut fullstendig navn på målfil (alle komponentene må eksistere, unntatt den siste).

Alle deler av stien må eksistere.
Ingen deler av stien må eksistere eller være mapper.
Følg «..»-komponenter før symbolske lenker.
Følg symbolske lenker når de dukker opp (standard).
La være å skrive ut de fleste typer feilmeldinger.
print the resolved path relative to DIR
print absolute paths unless paths below DIR
Ikke utvid symbolske lenker.
Separat utskrift med NUL i stedet for ny linje.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Skrevet av Padraig Brady.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

readlink(1), readlink(2), realpath(3)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/realpath
eller lokalt: info '(coreutils) realpath invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4