DATE(1) Корисничке наредбе DATE(1)

НАЗИВ

date - print or set the system date and time

УВОД

date [ОПЦИЈА]... [+ЗАПИС]
date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

ОПИС

Display date and time in the given FORMAT. With -s, or with [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]], set the date and time.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

приказује време описано НИСКОМ, а не „сада“
бележи обрађени датум и упозорава о упитној употреби на стандардну грешку
као --date; једном за сваки ред ДАТОТЕКЕДАТУМА
исписује датум/време у ИСО 8601 запису. ФМТ=„date“ само за датум (основно), „hours“, „minutes“, „seconds“, или „ns“ за датум и време до назначене тачности. Пример: 2006-08-14T02:34:56-06:00
output the available resolution of timestamps Example: 0.000000001
исписује датум и време у РФЦ 5322 запису. Пример: Пон, 07. Авг 2006. 12:34:56 -0600
исписује датум и време у РФЦ 3339 запису. ФМТ=„date“, „seconds“, или „ns“ за датум и време до назначене тачности. Пример: 2006-08-07 12:34:56-06:00
приказује време последње измене ДАТОТЕКЕ
подешава време описано НИСКОМ
исписује или подешава Кординисано универзално време (КУВ)
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

All options that specify the date to display are mutually exclusive. I.e.: --date, --file, --reference, --resolution.

ЗАПИС управља излазом. Протумачени низови су:

%%
дословно %
%a
локално скраћени назив дана седмице (нпр., Нед)
%A
пун назив дана у седмици (нпр., Недеља)
%b
скраћени назив месеца (нпр., Јан)
%B
пун назив месеца (нпр., Јануар)
%c
датум и време (нпр., Пон Мар 3 23:05:25 2005)
%C
век; као %Y, изузев изостављања последње две цифре (нпр., 20)
%d
дан у месецу (нпр., 01)
%D
датум; исто као %m/%d/%y
%e
дан у месецу, попуњен размаком; исто као %_d
%F
пун датум; исто као %+4Y-%m-%d
%g
последње две цифре године ИСО броја седмице (видите %G)
%G
година ИСО броја седмице (видите %V); обично је корисно само уз %V
%h
исто као %b
%H
сати (00..23)
%I
сати (01..12)
%j
дан у години (001..366)
%k
сат, попуњен размаком ( 0..23); исто као %_H
%l
сат, попуњен размаком ( 1..12); исто као %_I
%m
месец (01..12)
%M
минут (00..59)
%n
нови ред
%N
наносекунде (000000000..999999999)
%p
еквивалент за ПрП или ПоП; празно ако није познато
%P
као %p, али малим словима
%q
тромесечје (1..4)
%r
12-часовно време (нпр., 11:11:04 ПоП)
%R
24-часовни сати и минути; исто као %H:%M
%s
seconds since the Epoch (1970-01-01 00:00 UTC)
%S
секунде (00..60)
%t
табулатор
%T
време; исто као %H:%M:%S
%u
дан у седмици (1..7); 1 је понедељак
%U
број седмице у години, са недељом као првим даном седмице (00..53)
%V
ИСО број седмице, са понедељком као првим даном седмице (01..53)
%w
дан у седмици (0..6); 0 је недеља
%W
број седмице у години, са понедељком као првим даном седмице (00..53)
%x
месно представљање датума (нпр., 12/31/99)
%X
месно представљање времена (нпр., 23:13:48)
%y
последње две цифре године (00..99)
%Y
година
%z
+hhmm бројчана временска зона (нпр., -0400)
%:z
+hh:mm бројчана временска зона (нпр., -04:00)
%::z
+hh:mm:ss бројчана временска зона (нпр., -04:00:00)
%:::z
бројчана временска зона са : до потребне тачности (нпр., -04, +05:30)
%Z
азбучна скраћеница временске зоне (нпр., ЕДТ)

По основи, датум попуњава поља бројева нулама. Следеће изборне опције могу да прате „%“:

-
(цртица) не попуњава поље
_
(подвлака) попуњава размацима
0
(нула) попуњава нулама
+
попуњава нулама, и ставља „+“ пре будућих година са >4 цифара
^
користи велика слова ако је могуће
#
користи супротну величину слова ако је могуће

Након сваке опције долази изборна ширина поља, као децимални број; затим изборни измењивач, који је или „E“ за коришћење месних заменских представљања ако су доступна, или „O“ за коришћење месних заменских бројчаних симбола ако су доступни.

ПРИМЕРИ

Convert seconds since the Epoch (1970-01-01 UTC) to a date

$ date --date='@2147483647'

Show the time on the west coast of the US (use tzselect(1) to find TZ)

$ TZ='America/Los_Angeles' date

Показује месно време за 9ПрП следећег петка на западној обали Сједињених америчких држава

$ date --date='TZ="America/Los_Angeles" 09:00 next Fri'

The --date=STRING is a mostly free format human readable date string such as "Sun, 29 Feb 2004 16:21:42 -0800" or "2004-02-29 16:21:42" or even "next Thursday". A date string may contain items indicating calendar date, time of day, time zone, day of week, relative time, relative date, and numbers. An empty string indicates the beginning of the day. The date string format is more complex than is easily documented here but is fully described in the info documentation.

АУТОР

Написао је Дејвид Мек Кензи.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/date
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) date invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4