DATE(1) Příručka uživatele DATE(1)

date - vypíše nebo nastaví systémové datum a čas

date [VOLBA]... [+FORMÁT]
date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

Display date and time in the given FORMAT. With -s, or with [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]], set the date and time.

Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých přepínačů.

display time described by STRING, not 'now'
annotate the parsed date, and warn about questionable usage to stderr
jako --date; pro každou řádku v souboru DATEFILE
output date/time in ISO 8601 format. FMT='date' for date only (the default), 'hours', 'minutes', 'seconds', or 'ns' for date and time to the indicated precision. Example: 2006-08-14T02:34:56-06:00
output the available resolution of timestamps Example: 0.000000001
vypíše datum a čas ve formátu RFC 5322. Příklad: Mon, 14 Aug 2006 02:34:56 -0600
output date/time in RFC 3339 format. FMT='date', 'seconds', or 'ns' for date and time to the indicated precision. Example: 2006-08-14 02:34:56-06:00
zobrazí čas poslední změny SOUBORu
nastaví čas určený ŘETĚZCEM
vypíše nebo nastaví světový čas (UTC)
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

All options that specify the date to display are mutually exclusive. I.e.: --date, --file, --reference, --resolution.

FORMÁT ovlivňuje výpis. Direktivy jsou:

%%
znak %
%a
zkratka dne v týdnu podle locale (např. Ne)
%A
plné jméno dne v týdnu podle locale proměnné délky (např. Neděle)
%b
zkratka měsíce podle locale (např. Pro)
%B
plné jméno měsíce podle locale (např. leden)
%c
datum a čas podle locale (např. Čt 3. březen 2005, 23:05:25 CET)
%C
století; stejné jako %Y, jen jsou vypuštěny poslední dvě číslice (např. 20)
%d
den v měsíci (např. 01)
%D
datum; stejné jako %m/%d/%y
%e
den v měsíci, doplněn mezerami; stejné jako %_d
%F
full date; like %+4Y-%m-%d
%g
last two digits of year of ISO week number (see %G)
%G
year of ISO week number (see %V); normally useful only with %V
%h
stejné jako %b
%H
hodina (00..23)
%I
hodina (01..12)
%j
den v roce (001..366)
%k
hour, space padded ( 0..23); same as %_H
%l
hour, space padded ( 1..12); same as %_I
%m
měsíc (01..12)
%M
minuta (00..59)
%n
znak newline (nový řádek)
%N
nanosekundy (000000000..999999999)
%p
označení dopoledne/odpoledne podle locale; prázdné, pokud není známo
%P
jako %p, ale malými písmeny
%q
quarter of year (1..4)
%r
čas ve dvanáctihodinovém cyklu podle locale (např. 11:11:04 PM)
%R
hodiny a minuty ve 24hodinovém cyklu; stejné jako %H:%M
%s
seconds since the Epoch (1970-01-01 00:00 UTC)
%S
sekundy (00..60)
%t
horizontální tabelátor
%T
čas; stejné jako %H:%M:%S
%u
den v týdnu (1..7); 1 je pondělí
%U
číslo týdne, s nedělí jako prvním dnem týdne (00..53)
%V
ISO číslo týdne, s pondělím jako prvním dnem týdne (01..53)
%w
den v týdnu (0..6); 0 je něděle
%W
číslo týdne, s pondělím jako prvním dnem týdne (00..53)
%x
reprezentace data podle locale (např. 12/31/99)
%X
reprezentace času podle locale (např. 23:13:48)
%y
poslední dvojčíslí roku (00..99)
%Y
rok
%z
+hhmm číselná časová zóna (např. -0400)
%:z
+hh:mm číselná časová zóna (např. -04:00)
%::z
+hh:mm:ss číselná časová zóna (např. -04:00:00)
%:::z
číselná časová zóna s : k určení potřebné přesnosti (např. -04, +05:30)
%Z
abecední zkratka časové zóny (např. EDT)

Příkaz date implicitně doplňuje číselná pole nulami. Znak '%' může být následován těmito nepovinnými vlajkami:

-
(pomlčka) nedoplňovat pole
_
(podtržítko) doplňovat pole mezerami
0
(nula) doplňovat pole nulami
+
pad with zeros, and put '+' before future years with >4 digits
^
použije velká písmena, je-li to možné
#
použije opačně velká písmena, je-li to možné

Po každé vlajce následuje nepovinné pole šířka, v desítkové soustavě; potom nepovinný modifikátor, který je buďto E pro použití alternativní reprezentace podle locale, je-li dostupná anebo O pro použití alternativních číselných symbolů podle locale, jsou-li dostupné.

Convert seconds since the Epoch (1970-01-01 UTC) to a date

$ date --date='@2147483647'

Show the time on the west coast of the US (use tzselect(1) to find TZ)

$ TZ='America/Los_Angeles' date

Show the local time for 9AM next Friday on the west coast of the US

$ date --date='TZ="America/Los_Angeles" 09:00 next Fri'

ŘETĚZEC PRO DATUM

ŘETĚZEC v --date=ŘETĚZEC je lidmi čitelný řetězec s velmi volným formátem, jako např. "29 Feb 2004 16:21:42 -0800" nebo "2004-02-29 16:21:42" nebo dokonce "next Thursday". Řetězec může obsahovat položky označující datum, časovou zónu, relativní čas, relativní datum a čísla. Prázdný řetězec značí začátek dne. Formát je ve skutečnosti daleko komplexnější a je podrobně popsán v dokumentaci info.

Napsal David MacKenzie.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace je na: https://www.gnu.org/software/coreutils/date
or available locally via: info '(coreutils) date invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Leden 2024 GNU coreutils 9.4