CMP(1) Корисничке наредбе CMP(1)

НАЗИВ

cmp - поредите две датотеке бајт по бајт

УВОД

cmp [ОПЦИЈА]... ДАТОТЕКА1 [ДАТОТЕКА2 [БРОЈ1 [БРОЈ2]]]

ОПИС

Поредите две датотеке бајт по бајт.

Изборни БРОЈ1 и БРОЈ2 су бројеви бајтова за изостављање на почетку сваке датотеке (подразумева се нула).

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

исписује бајтове који се разликују.
изоставља првих БРОЈ бајтова улаза.
изоставља првих БРОЈ1 бајтова ДАТОТЕКЕ1 и првих БРОЈ2 бајтова ДАТОТЕКЕ2.
исписује редни број и вредност бајтова који се разликују.
пореди до највише ОГРАНИЧЕЊЕ бајтова.
потискује све обичне излазе
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Уз БРОЈ могу ићи и следећи умножавајући суфикси: kB 1000, K 1024, MB 1,000,000, M 1,048,576, GB 1,000,000,000, G 1,073,741,824, итд. за T, P, E, Z, Y.

Чита стандардни улаз ако ДАТОТЕКА недостаје или је „-“. Излазно стање је 0 ако су улази исти, 1 за различите, 2 за грешку.

АУТОР

Написали су Торбјорн Гранлунд и Дејвид Мек Кензи.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Грешке пријавите на: bug-diffutils@gnu.org
GNU diffutils матична страница: https://www.gnu.org/software/diffutils/
Општа помоћ за коришћење ГНУ софтвера: https://www.gnu.org/gethelp/

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

diff(1), diff3(1), sdiff(1)

Потпуна документација за cmp је одржавана као Тексинфо упутство. Ако су info и cmp исправно инсталирани на вашем сајту, наредба

info cmp

треба да вам да приступ потпуном упутству.

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

May 2023 diffutils 3.10