CMP(1) Polecenia użytkownika CMP(1)

cmp - porównuje dwa pliki bajt po bajcie

cmp [OPCJA]... PLIK1 [PLIK2 [POMINIĘCIE1 [POMINIĘCIE2]]]

Opcjonalne parametry POMINIĘCIE1 i POMINIĘCIE2 określają liczbę bajtów, które zostaną pominięte od początku każdego pliku (domyślnie wynoszą 0).

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

wypisuje różniące się bajty
pomija pierwsze POMINIĘCIE bajtów obu plików
pomija pierwsze POMINIĘCIE1 bajtów PLIKU1 i pierwsze POMINIĘCIE2 bajtów PLIKU2
wypisuje numery i wartości różniących się bajtów
porównuje co najwyżej LIMIT bajtów
wyłącza zwykłe wyjście
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

POMINIĘCIE może być jednym z następujących (opcjonalnie może być poprzedzony liczbą całkowitą): kB 1000, K 1024, MB 1.000.000, M 1.048.576, G 1.073.741.824, itd. dla T, P, E, Z, Y.

Jeśli PLIK ma wartość - lub jest pominięty, to odczytywane jest standardowe wejście. Kod zakończenia wynosi 0 jeśli pliki są identyczne, 1 jeśli się różnią i 2 w przypadku wystąpienia problemu.

Napisane przez Torbjorna Granlunda i Davida MacKenzie.

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać (po angielsku) na adres bug-diffutils@gnu.org
Strona internetowa GNU diffutils: https://www.gnu.org/software/diffutils/
Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: https://www.gnu.org/gethelp/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

diff(1), diff3(1), sdiff(1)

Pełna dokumentacja cmp jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i cmp są poprawnie zainstalowane, to polecenie

info cmp

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

maj 2023 diffutils 3.10