nfsservctl(2) System Calls Manual nfsservctl(2)

nfsservctl - interfața syscall pentru demonul nfs din nucleu

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <linux/nfsd/syscall.h>
long nfsservctl(int cmd, struct nfsctl_arg *argp,
                union nfsctl_res *resp);

Notă: Începând cu Linux 3.1, acest apel de sistem nu mai există. A fost înlocuit cu un set de fișiere din sistemul de fișiere nfsd; a se vedea nfsd(7).


/*

* Acestea sunt comenzile înțelese de nfsctl().
*/ #define NFSCTL_SVC 0 /* Acesta este un proces de server. */ #define NFSCTL_ADDCLIENT 1 /* Adaugă un client NFS. */ #define NFSCTL_DELCLIENT 2 /* Elimină un client NFS. */ #define NFSCTL_EXPORT 3 /* Exportă un sistem de fișiere. */ #define NFSCTL_UNEXPORT 4 /* Anulează exportul unui sistem de fișiere. */ #define NFSCTL_UGIDUPDATE 5 /* Actualizarea corespondenței UID/GID a unui client
(numai în Linux 2.4.x și versiunile anterioare). */ #define NFSCTL_GETFH 6 /* Obține un gestionar de fișier (utilizat de mountd(8))
(numai în Linux 2.4.x și versiunile anterioare). */ struct nfsctl_arg {
int ca_version; /* protejare-sigură*/
union {
struct nfsctl_svc u_svc;
struct nfsctl_client u_client;
struct nfsctl_export u_export;
struct nfsctl_uidmap u_umap;
struct nfsctl_fhparm u_getfh;
unsigned int u_debug;
} u; } union nfsctl_res {
struct knfs_fh cr_getfh;
unsigned int cr_debug; };

În caz de succes, se returnează zero. În caz de eroare, se returnează -1, iar errno este configurată pentru a indica eroarea.

Linux.

Eliminat în Linux 3.1. Eliminat în glibc 2.28.

nfsd(7)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost creată de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă Nicio RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

3 mai 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01