pow10(3) Library Functions Manual pow10(3)

pow10, pow10f, pow10l - funkcja potęgowa o podstawie 10

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#define _GNU_SOURCE         /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <math.h>
double pow10(double x);
float pow10f(float x);
long double pow10l(long double x);

Funkcje te zwracają wartość 10 podniesioną do potęgi x.

Note well: These functions perform exactly the same task as the functions described in exp10(3), with the difference that the latter functions are now standardized in TS 18661-4:2015. Those latter functions should be used in preference to the functions described in this page.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
pow10(), pow10f(), pow10l() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

GNU.

glibc 2.1. Removed in glibc 2.27.

exp10(3), pow(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06