EXP10(3) Podręcznik programisty Linuksa EXP10(3)

exp10, exp10f, exp10l - funkcja wykładnicza o podstawie 10

#define _GNU_SOURCE         /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <math.h>
double exp10(double x);
float exp10f(float x);
long double exp10l(long double x);

Proszę linkować z -lm.

Funkcje te zwracają wartość 10 podniesioną do potęgi x.

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość funkcji wykładniczej o podstawie 10 dla argumentu x.

Różne specjalne przypadki, włączając w to obsługę nieskończoności, NaN oraz przepełnień, zostały opisane w podręczniku exp(3).

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Opis błędów, które mogą wystąpić dla tych funkcji, można znaleźć w podręczniku exp(3).

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
exp10(), exp10f(), exp10l() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

Funkcje są rozszerzeniami GNU.

Do wersji 2.19 implementacja glibc tych funkcji nie ustawiała errno na ERANGE, gdy wystąpił błąd niedomiaru.

cbrt(3), exp(3), exp2(3), log10(3), sqrt(3)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU