cbrt(3) Library Functions Manual cbrt(3)

cbrt, cbrtf, cbrtl - pierwiastek sześcienny

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <math.h>
double cbrt(double x);
float cbrtf(float x);
long double cbrtl(long double x);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

cbrt():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || _XOPEN_SOURCE >= 500
    || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

cbrtf(), cbrtl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcje te zwracają (rzeczywisty) pierwiastek sześcienny liczby x. Ta funkcja nie może zawieść, każda reprezentowalna liczba rzeczywista ma swój rzeczywisty pierwiastek sześcienny jako reprezentowalną liczbę rzeczywistą.

Funkcje te zwracają pierwiastek sześcienny z x.

Jeśli x jest równy +0, -0, dodatniej lub ujemnej nieskończoności lub NaN, to zwracane jest x.

Nie występują.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
cbrt(), cbrtf(), cbrtl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

pow(3), sqrt(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06