ftpusers(5) File Formats Manual ftpusers(5)

ftpusers - lista użytkowników, którzy nie mogą się logować poprzez demona FTP

Plik tekstowy ftpusers zawiera listę użytkowników, którzy nie mogą się logować korzystając z demona serwera Protokołu Transmisji Plików (File Transfer Protocol - FTP). Plik ten służy nie tylko do celów administracji systemem, ale do zwiększenia bezpieczeństwa w obrębie środowiska sieci TCP/IP.

Plik ftpusers zazwyczaj zawiera listę użytkowników, którzy albo nie mają powodu korzystać z FTP, albo mają za dużo uprawnień aby im na logowanie się poprzez demona serwera FTP pozwolić. Do takich użytkowników zazwyczaj należą: root, daemon, bin, uucp i news.

Jeśli dany demona serwera FTP nie korzysta z ftpusers, to zaleca się przeczytanie jego dokumentacji, aby określić, w jaki sposób zablokować dostęp dla pewnych użytkowników. O Washington University FTP server Daemon (wuftpd) i Professional FTP Daemon (proftpd) wiadomo, że korzystają z ftpusers.

Format pliku ftpusers jest bardzo prosty. Składa się z jednej nazwy konta (nazwy użytkownika) w wierszu. Linie zaczynające sie on # są pomijane.

/etc/ftpusers

passwd(5), proftpd(8), wuftpd(8) Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06