fmod(3) Library Functions Manual fmod(3)

fmod, fmodf, fmodl - reszta z dzielenia zmiennoprzecinkowego

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <math.h>
double fmod(double x, double y);
float fmodf(float x, float y);
long double fmodl(long double x, long double y);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fmodf(), fmodl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcje te obliczają resztę z dzielenia x przez y. Zwracana wartość to x-n*y, gdzie n jest ilorazem x / y, zaokrąglonym w kierunku zera do liczby całkowitej.

To obtain the modulus, more specifically, the Least Positive Residue, you will need to adjust the result from fmod like so:


z = fmod(x, y);
if (z < 0)
	z += y;

An alternate way to express this is with fmod(fmod(x, y) + y, y), but the second fmod() usually costs way more than the one branch.

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość x - n*y dla pewnej liczby całkowitej n, takiej że wartość zwracana ma taki sam znak jak x oraz wartość mniejszą niż wartość y.

Jeśli x lub y jest NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x jest równe nieskończoności, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

Jeśli y wynosi zero, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi +0 (-0), a y jest różne od zera, to zwracane jest +0 (-0).

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

errno jest ustawiane na EDOM (patrz także USTERKI). Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).
errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fmod(), fmodf(), fmodl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

Before glibc 2.10, the glibc implementation did not set errno to EDOM when a domain error occurred for an infinite x.

The call fmod(372, 360) returns 348.

The call fmod(-372, 360) returns -12.

The call fmod(-372, -360) also returns -12.

remainder(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06