btowc(3) Library Functions Manual btowc(3)

btowc - przekształca znak jednobajtowy na znak szeroki

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <wchar.h>
wint_t btowc(int c);

Funkcja btowc() przekształca c, interpretowane jako wielobajtowy ciąg o długości 1, zaczynając w początkowym stanie przesunięcia, na znak wielobajtowy i zwraca ten znak. Jeśli c jest równe EOF lub nie jest poprawnym ciągiem wielobajtowym o długości 1, to funkcja btowc() zwraca WEOF.

Funkcja btowc() zwraca szeroki znak będący wynikiem przekształcenia pojedynczego bajtu c. Jeśli c jest równe EOF lub nie jest poprawnym ciągiem wielobajtowym o długości 1, to funkcja zwraca WEOF.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
btowc() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Zachowanie btowc() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

Tej funkcji nie należy nigdy używać. Nie działa ona dla kodowań mających stan, a także niepotrzebnie traktuje pojedyncze bajty inaczej niż ciągi wielobajtowe. Zamiast niej, należy korzystać albo z funkcji mbtowc(3), albo z bezpiecznej dla wątków funkcji mbrtowc(3).

mbrtowc(3), mbtowc(3), wctob(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06