EBOOK-POLISH(1) calibre EBOOK-POLISH(1)

ebook-polish - ebook-polish

ebook-polish [options] input_file [output_file]

Полиране на книги е всичко за поставяне блясъка на съвършенството върху вашите внимателно изработени е-книги.

Полиране се опитва да сведе до минимум промените във вътрешния код на вашата е-книга. За разлика от конверсия, не сплесква CSS, преименува файлове, променя размери на шрифт, коригира полета и т.н. Всяко действие изпълнява само минималния набор от промени, необходими за желания ефект.

Трябва да използвате този инструмент като последна стъпка в процеса за създаване на ваша е-книга.

Имайте предвид, че полиране работи само на файлове във AZW3 или EPUB форматите.

Винаги, когато предавате аргументи на ebook-polish, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

ОБЩИ НАСТРОЙКИ

Добавяне на къси тирета към всички думи в книгата. Това позволява по-добро рендиране на книгата, когато текстът е подравнен, в четци, които не поддържат сричкопренасяне.
Компресиране без загуба на изображения в книгата, за намаляване на файловия размер, без засягане качеството на изображение.
Път до изображение на корица. Променя корицата, посочена в е-книгата. Ако не присъства корица, или корицата не е правилно идентифицирана, вмъква нова корица.
Вграждане на всички шрифтове, които са посочени в документа и още не са вградени. Това ще сканира компютъра ви за шрифтовете и ако бъдат намерени, те ще бъдат вградени в документа. Моля, гарантирайте, че имате подходящ лиценз за вграждане на шрифтовете, използвани в този документ.
Покажи това помощно съобщение и излез
Вмъкване на "книжна обложка" страница в началото на книгата, която съдържа всички метаданни на книгата като заглавие, етикети, автори, поредици, коментари, и т.н. Всяка предишна книжна обложка ще бъде заменена.
Път до OPF файл. Метаданните в книгата се актуализират от OPF файла.
Премахнете предишна вмъкната страница с книжна обложка.
Премахнете късите тирета от целия текст в книгата.
Отстранете всички неизползвани CSS правила от листове със стилове и <стил> етикети. Някои книги създадени от производствени шаблони може да имат голям брой допълнителни CSS правила които не съвпадат с някакво действително съдържание. Тези допълнителни правила могат да забавят четците, които трябва да анализират всички.
Конвертирайте в обикновен текст тирета, елипси, кавички, множество тиренца и т.н. в техните типографски правилни еквиваленти. Отбележете, че алгоритъмът понякога може да генерира неправилни резултати, особено когато участват единични кавички в началото на намаляването.
Поднастройване на шрифтове означава намаляване на вграден шрифт, който да съдържа само знаците, използвани от този шрифт в книгата. Това значително намалява размера на файловете с шрифтове (наполовина шрифтовите размери на файловете са често срещани). За пример, ако книгата използва конкретен шрифт за заглавки, тогава поднастройка ще намали този шрифт, за да съдържа само знаците, присъстващи в действителните заглавки в книгата. Или ако книгата вгражда bold и italic версии на шрифт, но получер и italic текстът е сравнително рядък, или отсъства напълно, тогава bold и italic шрифтове могат или да бъдат намалени само до няколко знаци или напълно премахнати. Единственият недостатък на поднастройване-шрифтове е, че ако при по-късна дата, на която решите да добавите още текст към ваши книги, новоприбавеният текст може да не е обхванат от шрифта на подмножество.
Надграждане вътрешните структури на книгата, ако е възможно. Например, надгражда EPUB 2 книги до EPUB 3 книги.
Произвеждайте повече многословен изход, полезен за отстраняване на грешки.
покажи версия на програмата и излез

Kovid Goyal

Kovid Goyal

май 03, 2024 7.10.0