expm1(3) Library Functions Manual expm1(3)

expm1, expm1f, expm1l - exponențial minus 1

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <math.h>
double expm1(double x);
float expm1f(float x);
long double expm1l(long double x);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

expm1():

  _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || _XOPEN_SOURCE >= 500
    || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

expm1f(), expm1l():

  _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Aceste funcții returnează o valoare echivalentă cu

  exp(x) - 1

Rezultatul este calculat într-un mod care este precis chiar dacă valoarea lui x este aproape de zero, un caz în care exp(x) - 1 ar fi inexact din cauza scăderii a două numere care sunt aproape egale.

În caz de succes, aceste funcții returnează exp(x) - 1.

Dacă x nu este un număr („Not a Number”: NaN), se returnează un NaN.

Dacă x este +0 (-0), se returnează +0 (-0).

Dacă x este infinit pozitiv, se returnează infinit pozitiv.

Dacă x este infinit negativ, se returnează -1.

În cazul în care rezultatul depășește limitele, apare o eroare de interval, iar funcțiile returnează -HUGE_VAL, -HUGE_VALF sau -HUGE_VALL, respectiv -HUGE_VALL.

ERORI-IEȘIRE

Consultați math_error(7) pentru informații despre cum să determinați dacă a apărut o eroare la apelarea acestor funcții.

Pot apărea următoarele erori:

errno este configurată la ERANGE (dar consultați ERORI). Se generează o excepție de depășire a limitei în virgulă mobilă (FE_OVERFLOW).

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
expm1(), expm1f(), expm1l() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001. BSD.

Înainte de glibc 2.17, pe anumite arhitecturi (de exemplu, x86, dar nu și x86_64), expm1() lansa o excepție falsă de depășire a limitei inferioare în virgulă mobilă pentru unele valori x negative mari (în cazul în care rezultatul funcției se apropia de -1).

Înainte de aproximativ glibc 2.11, expm1() a provocat o excepție falsă în virgulă mobilă nevalidă în plus față de excepția de depășire așteptată și a returnat un NaN în loc de infinit pozitiv, pentru unele valori pozitive mari x.

Înainte de glibc 2.11, implementarea glibc nu configura errno la ERANGE atunci când se producea o eroare de interval.

exp(3), log(3), log1p(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06