EXPIRY(1) User Commands EXPIRY(1)

expiry - kontrollera och upprätthåll policy för lösenordsutgång

expiry option

The expiry command checks (-c) the current password expiration and forces (-f) changes when required. It is callable as a normal user command.

The options which apply to the expiry command are:

-c, --check

Check the password expiration of the current user.

-f, --force

Force a password change if the current user has an expired password.

-h, --help

Visa hjälpmeddelande och avsluta.

/etc/passwd

Användarkontoinformation.

/etc/shadow

Säker användarkontoinformation.

passwd(5), shadow(5).

01-04-2024 shadow-utils 4.15.1