EXPIRY(1) User Commands EXPIRY(1)

expiry - zkontroluje a vynutí politiku vypršení platnosti hesla

expiry [-c] [-f]

expiry zkontroluje (-c) vypršení platnosti aktuálního hesla a případně vynutí (-f) změnu. Příkaz lze spustit jako běžný uživatel.

/etc/passwd
informace o uživatelských účtech
/etc/shadow
důvěrné informace o uživatelských účtech

passwd(5), shadow(5).

11/05/2005 User Commands