DUMPE2FS(8) System Manager's Manual DUMPE2FS(8)

dumpe2fs - zrzuca dane o systemie plików ext2/ext3/ext4

dumpe2fs [ -bfghixV ] [ -o superblock=superblok ] [ -o blocksize=rozmiar-bloku ] urządzenie

dumpe2fs wypisuje superblok i informacje grupy bloków systemu plików znajdującego się na urządzeniu urządzenie.

Uwaga: Gdy program jest używany na zamontowanym systemie plików, to wypisane informacje mogą być nieaktualne lub niespójne.

Wypisuje bloki, które są zaznaczone jako uszkodzone.
Używa bloku superblok podczas badania systemu plików. Ta opcja zwykle nie jest potrzebna z wyjątkiem eksperta systemu plików, który bada resztki po mocno zniszczonym systemie plików.
Używa bloków o rozmiarze blocksize bajtów podczas badania systemu plików. Ta opcja zwykle nie jest potrzebna z wyjątkiem eksperta systemu plików, który bada resztki po mocno zniszczonym systemie plików.
Zmusza dumpe2fs aby wyświetlał system plików nawet wtedy, gdy może on mieć ustawione flagi, których dumpe2fs nie rozumie (i które mogą powodować to, że dumpe2fs nie chce ich wyświetlać).
Wyświetla informacje deskryptora grupy w odczytywalnym maszynowo formacie, gdzie separatorem jest dwukropek. Wyświetlanymi polami są: numer grupy; numer pierwszego bloku w grupie; położenie superbloku (lub -1 jeśli jest on nieobecny); przedział bloków używany przez deskryptor grupy (lub -1 jeśli jest on nieobecny); położenie mapy bitowej bloku; położenie mapy bitowej i-węzła oraz przedział bloków użyty przez tabelę i-węzłów.
Wyświetla tylko informacje na temat superbloku bez szczegółów o deskryptorach grup bloków.
Wyświetla dane systemu plików z obrazu znajdującego się w pliku, utworzonego przez e2image, używając urządzenie jako ścieżkę do pliku z obrazem.
Jeśli w systemie plików włączono funkcję mmp, sprawdza czy urządzenie jest używane przez inny węzeł; więcej szczegółów w podręczniku e2mmpstatus(8). Przy łączeniu z opcją -i wypisywane są jedynie informacje o bloku MMP.
Wyświetla szczegółowe informacje na temat grupy bloków w formie szesnastkowej.
Wypisuje numer wersji dumpe2fs i kończy działanie.

dumpe2fs kończy działanie z kodem zakończenia 0 jeśli operacja powiodła się bez błędów. Niezerowy kod zakończenia wskazuje na wystąpienie błędów, takich jak problemy z odczytaniem prawidłowego superbloku, błędna suma kontrolna lub, jeśli podano opcję -m, gdy urządzenie jest używane przez inny węzeł.

Może być konieczna znajomość fizycznej struktury systemu plików, aby zrozumieć wyjście.

dumpe2fs został napisany przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>. Obecnie opiekuje się nim Theodore Ts'o <tytso@alum.mit.edu>.

dumpe2fs jest częścią pakietu e2fsprogs i jest dostępny na stronie http://e2fsprogs.sourceforge.net.

e2fsck(8), e2mmpstatus(8), mke2fs(8), tune2fs(8). ext4(5)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

luty 2023 E2fsprogs wersja 1.47.0