DIRCOLORS(1) Användarkommandon DIRCOLORS(1)

dircolors - color setup for ls

dircolors [FLAGGA]... [FIL]

Skriv ut kommandon för att sätta miljövariabeln LS_COLORS.

Skriv kod för att sätta LS_COLORS i Bourne-skal.
Skriv kod för att sätta LS_COLORS i C-skal.
Visa standardvärden.
output fully escaped colors for display
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Om FIL anges, läs den för att bestämma vilka färger som skall användas till vilka filtyper och ändelser. Annars används en fördefinierad databas. För detaljer om formatet på dessa filer, kör ”dircolors --print-database”.

Skrivet av H. Peter Anvin.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/dircolors
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) dircolors invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

November 2022 GNU coreutils 9.1