DIRCOLORS(1) Brukerkommandoer DIRCOLORS(1)

dircolors - color setup for ls

dircolors [VALG]... [FIL]

Viser kommandoer som gir miljøvariabelen LS_COLORS en verdi.

Vis Bourne shell-kode for å angi LS_COLORS.
Vis C shell-kode for å angi LS_COLORS.
Vis standardverdier.
output fully escaped colors for display
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Hvis du velger FIL, blir den lest for å avgjøre hvilke farger som skal brukes på ulike filtyper og utvidelser. Ellers blir en database med forhåndsdefinerte verdier brukt. Kjør dircolors --print-database for å se detaljer om hvordan slike filer skal formateres.

Skrevet av H. Peter Anvin.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/dircolors
eller lokalt: info '(coreutils) dircolors invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4