CSPLIT(1) Användarkommandon CSPLIT(1)

csplit - split a file into sections determined by context lines

csplit [FLAGGA]... FIL MÖNSTER...

Skriv ut delar av FIL avdelade med MÖNSTER till filer ”xx00”, ”xx01”, …, och skriv ut byte-antal för varje del till standard ut.

Läs standard in om FIL är -

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Använd sprintf-FORMAT i stället för %02d.
Använd PREFIX i stället för ”xx”.
Ta inte bort utfiler vid fel.
Utelämna rader som matchar MÖNSTER.
Använd angivet antal siffror istället för 2.
Skriv inte ut storleken på utmatningsfiler.
Ta bort tomma utmatningsfiler.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Kopiera till men ej inklusive angivet radnummer.
/MÖNSTER/[AVSTÅND]
Kopiera till men ej inklusive en rad som matchar.
%MÖNSTER%[AVSTÅND]
Hoppa över till men ej inklusive, en rad som matchar.
{HELTAL}
Upprepa föregående mönster HELTAL gånger.
{*}
Upprepa föregående mönster så många gånger som möjligt.

A line OFFSET is an integer optionally preceded by '+' or '-'

Skrivet av Stuart Kemp och David MacKenzie.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/csplit
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) csplit invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

april 2022 GNU coreutils 9.1