CSPLIT(1) Användarkommandon CSPLIT(1)

csplit — dela en fil i delar avgjorda av sammanhangsrader

csplit [FLAGGA]... FIL MÖNSTER...

Skriv ut delar av FIL avdelade med MÖNSTER till filer ”xx00”, ”xx01”, …, och skriv ut byte-antal för varje del till standard ut.

Läs standard in om FIL är -

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Använd sprintf-FORMAT i stället för %02d.
Använd PREFIX i stället för ”xx”.
Ta inte bort utfiler vid fel.
Utelämna rader som matchar MÖNSTER.
Använd angivet antal siffror istället för 2.
Skriv inte ut storleken på utmatningsfiler.
utelämna tomma utmatningsfiler
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Kopiera till men ej inklusive angivet radnummer.
/MÖNSTER/[AVSTÅND]
Kopiera till men ej inklusive en rad som matchar.
%MÖNSTER%[AVSTÅND]
Hoppa över till men ej inklusive, en rad som matchar.
{HELTAL}
Upprepa föregående mönster HELTAL gånger.
{*}
Upprepa föregående mönster så många gånger som möjligt.

Ett radAVSTÅND är ett heltal eventuellt inlett av ”+” eller ”-”

Skrivet av Stuart Kemp och David MacKenzie.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/csplit
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) csplit invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4