CSPLIT(1) Brukerkommandoer CSPLIT(1)

csplit - split a file into sections determined by context lines

csplit [VALG]... FIL MØNSTER...

Skriv ut deler av FIL, adskilt med MØNSTER(e) til filene «xx00», «xx01», osv., og skriv ut antall byte for hver del til standardutdata.

Programmet leser standard inndata hvis FIL er «-».

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Bruk sprintf(3)-FORMAT i stedet for %02d.
Bruk PREFIKS i stedet for «xx».
Ikke slett opprettede filer ved feil.
Utelat linjer som samsvarer med valgt MØNSTER.
Bruk valgt antall siffer isteden for 2.
Ikke skriv ut utdata-filstørrelser.
suppress empty output files
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

kopier frem til - men ikke inkludert - angitt linjenummer
/REGEXP/[OFFSET]
kopier frem til - men ikke inkludert - en samsvarende linje
%REGEXP%[OFFSET]
hopp frem til - men ikke inkludert - en samsvarende linje
{INTEGER}
gjenta forrige mønster et gitt antall ganger
{*}
gjenta forrige mønster så mange ganger som mulig

A line OFFSET is an integer optionally preceded by '+' or '-'

Skrevet av Stuart Kemp og David MacKenzie.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/csplit
eller lokalt: info '(coreutils) csplit invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4