EXPIRY(1) User Commands EXPIRY(1)

expiry - sprawdzenie ważności i wymuszenie zmiany hasła

expiry option

The expiry command checks (-c) the current password expiration and forces (-f) changes when required. It is callable as a normal user command.

The options which apply to the expiry command are:

-c, --check

Check the password expiration of the current user.

-f, --force

Force a password change if the current user has an expired password.

-h, --help

Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie działania.

/etc/passwd

Informacja o kontach użytkowników.

/etc/shadow

Informacje chronione o użytkownikach.

passwd(5), shadow(5).

04/01/2024 shadow-utils 4.15.1