SLABTOP(1) Användarkommandon SLABTOP(1)

slabtop — visa information om kärnans skivcache i realtid

slabtop [flaggor]

slabtop visar detaljerad information om kärnans skiv-cache i realtid. Det visar en lista över toppskivorna sorterade efter en av de listade sorteringskriterierna. Det visar också ett huvud med statistisk information om skivnivåer.

Normalt anrop av slabtop kräver inte några flaggor. Beteendet kan dock finjusteras genom att ange en eller flera av följande flaggor:

Uppdatera presentationen var n:e sekund. Som standard uppdaterar slabtop presentationen var tredje sekund. För att avsluta programmet, skriv q. Detta kan inte kombineras med flaggan -o.
Sortera efter S, där S är ett av sorteringskriterierna.
Visa utdata en gång och avsluta sedan.
Visa versionsinformation och avsluta.
Visa användningsinformation och avsluta.

Följande är giltiga sorteringskriterier som används för att sortera de enskilda skiv-cacharna och därigenom avgöra vilka ”topp”-skiv-cacharna som visas skall vara. Standardsorteringskriteriet är att sortera efter antal objekt (”o”).

Sorteringskriteriet kan även ändras medan slabtop kör genom att trycka den tillhörande bokstaven.

tecken beskrivning huvud
a antal aktiva objekt AKTIVT
b objekt per skiva OBJ/SKIVA
c cachestorlek CACHESTORLEK
l antal skivor SKIVOR
v antal aktiva skivor saknas
n namn NAMN
o antal objekt OBJ
p sidor per skiva saknas
s objektstorlek OBJ-STRL
u cacheanvändning ANV

slabtop tar emot tangentbordskommandon från användaren under körning. Följande stödjs. Vad gäller bokstäver tas både versaler och gemener emot.

Var och en av de giltiga sorteringskriterierna tas också emot, för att ändra sorteringsrutinen. Se avsnittet SORTERINGSKRITERIER.

<MELLANSLAG>
Uppdatera skärmen.
Avsluta programmet.

/proc/slabinfo
skivinformation

free(1), ps(1), top(1), vmstat(8)

För närvarande kräver slabtop en kärna 2.4 eller senare (specifikt, version 1.1 eller senare av /proc/slabinfo). Kärna 2.2 bör stödjas i framtiden.

Statistikhuvudet i slabtop följer hur många byte av skivor som används och är inte ett mått på fysiskt minne. Fältet ”Slab” i filen /proc/meminfo följer information om skivors använda fysiska minne.

Kolumnen CACHE-STRL är inte precis, det är den övre gränsen på minne som används av en specifik slab. När ett system som använder slub (det vanligaste fallet) är under högt minnestryck finns det reserver för slab-ordrar, vilket betyder att ”sidor per slab” inte är konstant och kan minska.

Skrivet av Chris Rivera och Robert Love.

slabtop inspirerades av Martin Blighs perl-skript vmtop.

Skicka felrapporter till procps@freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se

2021-03-11 procps-ng