clear(1) General Commands Manual clear(1)

clear - czyści ekran terminala

clear [-Ttyp] [-V] [-x]

clear czyści ekran terminala (o ile to możliwe) w tym bufor przewijania do tyłu (jeśli zdefiniowano rozszerzoną funkcję „E3”). Sprawdza on w środowisku typ terminala za pomocą zmiennej środowiskowej TERM, a potem w bazie terminfo szuka sposobu na wyczyszczenie ekranu.

clear pisze na standardowe wyjście. Istnieje możliwość przekierowania standardowego wyjścia do pliku (co zapobiega wyczyszczeniu ekranu), by następnie wywołując cat plik wypisać jego zawartość, czyszcząc terminal.

wskazuje typ terminala. Zwykle ta opcja nie jest wymagana, ponieważ wartość domyślna jest brana ze zmiennej środowiskowej TERM. Jeśli -T został określony, zmienne środowiskowe LINES oraz COLUMNS również zostaną zignorowane.
zwraca wersję ncurses, która została użyta w tym programie i kończy działanie. Opcje są następujące:
nie próbuje wyczyścić bufora przewijania terminala za pomocą rozszerzonej funkcji "E3".

Polecenie clear pojawiło się w BSD 2.79 z 24 Stycznia 1979. Następnie zostało dostarczone w 8 edycji Unixa (1985).

AT&T dostosowało inny program z BSD (tset) by stworzyć nową komendę (tput), oraz użyła jej by zastąpić komendę clear skryptem powłoki wywołującym tput clear, np.,


/usr/bin/tput ${1:+-T$1} clear 2> /dev/null exit

W 1989 Keith Bostic poprawił na BSD komendę tput, by działała podobnie do tput stworzonego przez AT&T, dodając skrypt powłoki dla komendy clear:


exec tput clear

Reszta skryptu w obu przypadkach jest informacją o prawach autorskich.

Wersja clear oparta o ncurses pojawiła się w 1995 przez adaptację oryginalnej wersji komendy clear z BSD (z wykorzystaniem terminfo).

Rozszerzenie E3 wyszło później:

W czerwcu 1999, xterm dostarczył rozszerzenie do standardowej sekwencji czyszczącej ekran. Zamiast czyścić tylko widoczną część ekranu używając


printf '\033[2J'

można wyczyścić bufor przewijania używając


printf '\033[3J'

Jest to udokumentowane w XTerm Control Sequences jako funkcjonalność wprowadzona w xterm.
  • Kilku innych deweloperów terminali zaadoptowało tą funkcjonalność, np. PuTTy w 2006.
  • W kwietniu 2011, deweloper Red Hat wypuścił łatkę do jądra Linuxa, modyfikującą jego sterownik konsoli by wykorzystywał tą samą funkcjonalność. Zmiany w Linuksie, część wydania 3.0, nie zawierały xterm, jednakże zostało to przytoczone w raporcie błędu Red Hat (#683733), co doprowadziło do zmiany.
  • Kilku kolejnych deweloperów terminali wdrożyło to rozwiązanie. Jednakże, następnym znaczącym krokiem była zmiana z 2013 roku wprowadzająca to rozszerzenie do programu clear.
  • W 2013 roku rozszerzenie E3 zostało przeoczone w tput przez parametr „clear”. W 2016 poprawiono tput tak, aby zachowywał się podobnie jak clear i tset.

Ani IEEE Std 1003.1/The Open Group Base Specifications Issue 7 (POSIX.1-2008), ani X/Open Curses Issue 7 nie opisują tset oraz reset.

Ten drugi opisuje tput, który można wykorzystać do zastąpienia tego narzędzia za pomocą skryptu powłoki lub aliasu (np. łącza symbolicznego) poprzez uruchamianie tput jako clear.

tput(1), xterm(1), terminfo(5).

Podręcznik odnosi się do wersji 6.4 ncurses (łatka 20230520).

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.