CHMOD(1) Команди користувача CHMOD(1)

НАЗВА

chmod — зміна бітів режиму доступу до файл

КОРОТКИЙ ОПИС

chmod [ПАРАМЕТР]... РЕЖИМ[,РЕЖИМ]... ФАЙЛ...
chmod [ПАРАМЕТР]... ВІСІМКОВИЙ-РЕЖИМ ФАЙЛ...
chmod [ПАРАМЕТР]... --reference=ЗФАЙЛ ФАЙЛ...

ОПИС

Ця сторінка підручника є документацією з версії GNU chmod. chmod змінює біти режиму доступу до файла для кожного вказаного файла за заданим значенням режим. Режимом може бути символічне представлення змін, які слід внести, або вісімкове число, яке відповідає бітовому шаблону для бітів нового режиму.

The format of a symbolic mode is [ ugoa...][[-+=][perms...]...], where perms is either zero or more letters from the set rwxXst, or a single letter from the set ugo. Multiple symbolic modes can be given, separated by commas.

Комбінація літер ugoa керує тим, які користувачі матимуть доступ до внесення змін до файлів: користувач, який є власником (u), інші користувачі у групі файла (g), інші користувачі, яких немає у групі файла (o), або усі користувачі (a). Якщо не буде надано жодної літери, результат буде таким, наче вказано (a), але біти, які встановлено в umask, змінено не буде.

Використання оператора + призведе до додавання вибраних бітів режиму доступу до файла до наявних бітів режим доступу до файла; - — до їхнього вилучення; а = — до додавання вказаних і вилучення усіх незгаданих бітів, окрім того, що незгадані біти ідентифікаторів користувача і групи каталогів лишаться незмінними.

Літери rwxXst визначають біти режиму доступу для відповідних користувачів: читання (r), запис (w), виконання (або пошук для каталогів) (x), виконання пошук, лише якщо файл є каталогом або вже має права на виконання для якогось користувача (X), встановлення ідентифікатора користувача або групи при виконанні (s), прапорець обмеження на вилучення або липкий біт (t). Замість однієї або декількох цих літер ви можете вказати точно одну з літер ugo: надати права доступу користувачеві, який є власником файла (u), надати права доступу іншим користувачам, які є учасниками групи файла (g) і надати права доступу користувачам, якщо не належать до двох попередніх категорій (o).

У числовій формі запису режиму доступу може бути від однієї до чотирьох вісімкових цифр (0-7). Режим обчислюють додаванням бітів зі значеннями 4, 2 та 1. Якщо цифр менше чотирьох, пропущені цифри вважаються початковими нулями. Перша цифра визначає встановлення ідентифікатора користувача (4), встановлення ідентифікатора групи (2) і атрибут обмеженого вилучення або липкий біт (1). Друга цифра визначає права доступу для користувача-власника файла: читання (4), запис (2) і виконання (1). Третя цифра визначає права доступу для інших користувачів у групі файла із тими самими значеннями, а четверта — права доступу для інших користувачів, поза групою файла, із тими самими значеннями.

chmod ніколи не змінює права доступу до символічних посилань; системний виклик chmod не може змінити права доступу до них. Це не призведе до проблем, оскільки права доступу до символічних посилань ніколи не використовуються. Втім, для усіх символічних посилань зі списку у рядку команди chmod змінює права доступу для файла, на який воно посилається. Якщо ж під час рекурсивного переходу каталогами програмі трапиться символічне посилання, chmod його проігнорує.

БІТИ SETUID І SETGID

chmod знімає біт встановлення ідентифікатора групи для звичайних файлів, якщо ідентифікатор групи файла не збігається із дійсним ідентифікатором групи користувача або одним із ідентифікаторів додаткових груп користувача, якщо у користувача немає відповідних прав доступу. Додаткові обмеження можуть спричинити ігнорування бітів встановлення ідентифікатора користувача та встановлення ідентифікатора групи в аргументах РЕЖИМ та ЗФАЙЛ. Ця поведінка залежить від правил та функціональних можливостей базового системного виклику chmod. Якщо маєте сумніви, ознайомтеся із правилами, які діють у базовій системі.

Для каталогів chmod зберігає біти встановлення ідентифікатора користувача та встановлення ідентифікатора групи, якщо явним чином не визначено іншу поведінку. Ви можете встановити або вилучити біти за допомогою символічних режимів, наприклад, u+s або g-s. Щоб вилучити ці біти для каталогів у числовому режимі, потрібен додатковий початковий нуль, наприклад, 00755, початковий мінус, наприклад, -6000, або початковий знак «дорівнює», наприклад, =755.

ПРАПОРЕЦЬ ОБМЕЖЕНОГО ВИЛУЧЕННЯ АБО ЛИПКИЙ БІТ

Прапорець обмеженого вилучення або липкий біт є одинарним бітом, інтерпретація якого залежить від типу файла. Для каталогів він запобігає вилученню або перейменуванню файла у каталозі для непривілейованих користувачів, якщо вони не є власниками файла або каталогу; це називають прапорцем обмеженого вилучення для каталогу. Такий прапорець, зазвичай, можна зустріти у загальнодоступних каталогах, зокрема /tmp. Для звичайних файлів у деяких застарілих системах цей біт призводить до зберігання образу тексту програми на пристрої резервної пам'яті, що дає змогу швидше завантажувати код при запуску; у таких випадках цей біт називають липким бітом.

ПАРАМЕТРИ

Змінити режим для всіх файлів на РЕЖИМ. З параметром --reference, змінює контекст безпеки кожного ФАЙЛа на контекст ЗФАЙЛА.

як verbose, але повідомляти, лише якщо справді внесена зміна
придушити більшість повідомлень про помилки
вивести діагностичні дані для кожного з оброблених файлів
не обробляти «/» особливим чином (типова поведінка)
не виконувати рекурсивної обробки «/»
використовувати режим ЗФАЙЛа замість явного вказування РЕЖИМу. ЗФАЙЛа завжди буде розіменовано, якщо це символічне посилання.
змінювати файли і каталоги рекурсивно
відображає довідку і виходить
виводить інформацію про версію і виходить

РЕЖИМ слід вказувати у формі '[ugoa]*([-+=]([rwxXst]*|[ugo]))+|[-+=][0-7]+'.

АВТОР

Авторами програми є David MacKenzie та Jim Meyering.

ЗВІТИ ПРО ВАДИ

Мережева довідка GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Повідомляйте про будь-які помилки в перекладі на https://translationproject.org/team/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Авторські права © 2023 Free Software Foundation, Inc. Ліцензія GPLv3+: GNU GPL версії 3 або пізнішої https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Це вільне програмне забезпечення: Ви можете вільно змінювати і розповсюджувати його. БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, в межах, дозволених законом.

ДИВ. ТАКОЖ

chmod(2)

Повна документація: https://www.gnu.org/software/coreutils/chmod
або доступна локально через виклик info '(coreutils) chmod invocation'

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.

Січень 2024 року GNU coreutils 9.4