CHGRP(1) Användarkommandon CHGRP(1)

chgrp — ändra gruppägarskap

chgrp [FLAGGA]... GRUPP FIL...
chgrp [FLAGGA]... --reference=RFIL FIL...

Ändra grupp för varje FIL till GRUPP. Med --reference, ändra gruppen för varje FIL till den hos RFIL.

Som --verbose men rapportera bara när ändringar görs.
Utelämna de flesta felmeddelanden.
Skriv ut ett meddelande för varje bearbetad fil.
Ändra referensen för varje symbolisk länk (detta är standard) istället för den symboliska länken själv.
Ändra symboliska länkar istället för refererade filer (meningsfullt endast på system där det går att ändra ägare på en symbolisk länk).
Behandla inte ”/” speciellt (normalfall).
Låt bli att arbeta på ”/”.
Använd RFILs grupp istället för att ange en GRUPP. RFIL derefereras alltid om det är en symbolisk länk.
Arbeta på filer och kataloger rekursivt.

Följande flaggor modifierar hur en hierarki traverseras när flaggan -R också anges. Om mer än en anges har enbart den sista någon verkan.

Om ett kommandoradsargument för ett kommando är en symbolisk länk, följ den.
Följ varje symbolisk länk till en katalog som påträffas.
Följ inga symboliska länkar (normalfall).
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Ändra gruppen för /u till ”staff”.
Ändra gruppen för /u och underfiler till ”staff”.

Skrivet av David MacKenzie och Jim Meyering.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

chown(1), chown(2)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/chgrp
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) chgrp invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4