CHGRP(1) Käyttäjän sovellukset CHGRP(1)

chgrp - change group ownership

chgrp [VALITSIN]... RYHMÄ TIEDOSTO...
chgrp [VALITSIN]... --reference=VTIED TIEDOSTO...

Muuta kunkin TIEDOSTOn ryhmäksi RYHMÄ. Jos valitsin --reference on annettu, vaihda kunkin TIEDOSTOn omistajaksi ja ryhmäksi samat kuin VTIEDostolla.

kuten monisanaisuus, mutta ilmoita vain tehdyt muutokset
vaienna useimmat virheilmoitukset
näytä ilmoitus jokaisesta käsitellystä tiedostosta
vaikuttaa kunkin symbolisen linkin viitearvoon (tämä on oletus), eikä itse symbolista linkkiä
vaikuttaa symbolisiin yhteyksiin viitattujen tiedostojen sijaan (käyttökelpoinen vain järjestelmissä, joissa symlinkin omistajuutta voi muuttaa)
älä kohtele juurta (”/”) erityisesti (oletus)
estä rekursiivinen toiminta juuressa (”/”)
use RFILE's group rather than specifying a GROUP. RFILE is always dereferenced if a symbolic link.
käsittele tiedostot ja hakemistot rekursiivisesti

Seuraavat valitsimet määräävät, miten hakemistorakennetta käydään läpi, jos valitsin -R on annettu. Jos useampi kuin yksi seuraavista on annettu, vain viimeinen on voimassa.

jos komentoriviargumentti on symbolinen linkki hakemistoon, seuraa sitä
seuraa jokaista hakemistoon osoittavaa symbolista linkkiä
älä seuraa symbolisia linkkejä (oletus)
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

Vaihda /u:n ryhmäksi ”hlokunta”.
Vaihda /u:n ja alitiedostojen ryhmäksi ”hlokunta”.

Kirjoittaneet David MacKenzie ja Jim Meyering.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

chown(1), chown(2)

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/chgrp
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) chgrp invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Samuli Sorvakko <galaxy@cedunet.com>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4