asin(3) Library Functions Manual asin(3)

asin, asinf, asinl - arkussinus

Math library (libm, -lm)

#include <math.h>
double asin(double x);
float asinf(float x);
long double asinl(long double x);
Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

asinf(), asinl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

These functions calculate the principal value of the arc sine of x; that is the value whose sine is x.

On success, these functions return the principal value of the arc sine of x in radians; the return value is in the range [-pi/2, pi/2].

Pokud je x NaN, je vráceno NaN.

Pokud je x +0 (-0), je vráceno +0 (-0).

Pokud je x mimo rozsah [-1, 1] je vystavena doménová chyba a je vráceno NaN.

Pro více informací zda funkce při svém volání generovala chybu viz math_error(7).

Mohou se objevit následující chyby:

errno je nastaveno na EDOM. Je signalizována výjimka plovoucí čárky (FE_INVALID).

For an explanation of the terms used in this section, see attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
asin(), asinf(), asinl() Thread safety MT-Safe

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

The variant returning double also conforms to SVr4, 4.3BSD.

acos(3), atan(3), atan2(3), casin(3), cos(3), sin(3), tan(3)

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

5. února 2023 Linux man-pages 6.03