acos(3) Library Functions Manual acos(3)

acos, acosf, acosl - funkce arkuskosinus

Matematická knihovna (libm, -lm)

#include <math.h>
double acos(double x);
float acosf(float x);
long double acosl(long double x);
Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

acosf(), acosl():

    _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

These functions calculate the arc cosine of x; that is the value whose cosine is x.

Funkce acos() vrací hodnotu arkuscosinus x v radiánech. Její návratová hodnota může být od 0 do PI včetně.

Je-li x NaN, je vráceno NaN.

Pokud je x +1, je vráceno +0.

Pokud je x plus nebo mínus nekonečno, je vystavena doménová chyba a je vráceno NaN.

Pokud je x mimo rozsah [-1, 1] je vystavena doménová chyba a je vráceno NaN.

Pro více informací zda funkce při svém volání generovala chybu viz math_error(7).

Mohou se objevit následující chyby:

errno je nastaveno na EDOM. Je signalizována výjimka plovoucí čárky (FE_INVALID).

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
acos(), acosf(), acosl() Thread safety MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

The variant returning double also conforms to C89, SVr4, 4.3BSD.

asin(3), atan(3), atan2(3), cacos(3), cos(3), sin(3), tan(3)

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

31. října 2023 Linux man-pages 6.06