cos(3) Library Functions Manual cos(3)

cos, cosf, cosl - funkce cosinus

Matematická knihovna (libm, -lm)

#include <math.h>
double cos(double x);
float cosf(float x);
long double cosl(long double x);
Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

cosf(), cosl():

    _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

These functions return the cosine of x, where x is given in radians.

Při úspěchu vrací tato funkce cosinus hodnoty x.

Je-li x NaN, je vráceno NaN.

Pokud je x plus nebo mínus nekonečno, je vystavena doménová chyba a je vráceno NaN.

Pro více informací zda funkce při svém volání generovala chybu viz math_error(7).

Mohou se objevit následující chyby:

errno je nastaveno na EDOM (viz CHYBY). Je signalizována výjimka plovoucí čárky (FE_INVALID).

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
cos(), cosf(), cosl() Thread safety MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C89, POSIX.1-2001.

Varianta vracející double splňuje také SVr4 a 4.3BSD.

Before glibc 2.10, the glibc implementation did not set errno to EDOM when a domain error occurred.

acos(3), asin(3), atan(3), atan2(3), ccos(3), sin(3), sincos(3), tan(3)

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

31. října 2023 Linux man-pages 6.06