aio_fsync(3) Library Functions Manual aio_fsync(3)

aio_fsync - sincronizare asincronă a fișierelor

Biblioteca de timp real (librt, -lrt)

#include <aio.h>
int aio_fsync(int op, struct aiocb *aiocbp);

Funcția aio_fsync() efectuează o sincronizare a tuturor operațiunilor de In/Ieș asincrone restante asociate cu aiocbp->aio_fildes. (A se vedea aio(7) pentru o descriere a structurii aiocb.)

Mai precis, dacă op este O_SYNC, atunci toate operațiile de intrare/ieșire aflate în coadă vor fi finalizate ca și cum ar fi fost apelate de fsync(2), iar dacă op este O_DSYNC, acest apel este analogul asincron al lui fdatasync(2).

Rețineți că aceasta este doar o cerere; nu așteaptă finalizarea In/Ieș.

În afară de aio_fildes, singurul câmp din structura indicată de aiocbp care este utilizat de acest apel este câmpul aio_sigevent (o structură sigevent, descrisă în sigevent(3type)), care indică tipul dorit de notificare asincronă la finalizare. Toate celelalte câmpuri sunt ignorate.

În caz de succes (cererea de sincronizare a fost pusă în coadă cu succes), această funcție returnează 0. În caz de eroare, se returnează -1, iar errno este configurată pentru a indica eroarea.

Resurse insuficiente.
aio_fildes nu este un descriptor de fișier valid deschis pentru scriere.
In/Ieș sincronizată nu este acceptată pentru acest fișier sau op nu este O_SYNC sau O_DSYNC.
aio_fsync() nu este implementată.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
aio_fsync() Siguranța firelor MT-Safe

POSIX.1-2008.

glibc 2.1. POSIX.1-2001.

aio_cancel(3), aio_error(3), aio_read(3), aio_return(3), aio_suspend(3), aio_write(3), lio_listio(3), aio(7), sigevent(3type)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06