ACCT(2) Linux Programmeurs Handleiding ACCT(2)

acct - zet proces accounting aan of uit

#include <unistd.h>
int acct(const char *bestandsnaam);
Test Macro´s in glibc (zie feature_test_macros(7)):

acct():

Sinds glibc 2.21:
    _DEFAULT_SOURCE
In glibc 2.19 en 2.20:
    _DEFAULT_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)
Tot en met glibc 2.19:
    _BSD_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)

The acct() system call enables or disables process accounting. If called with the name of an existing file as its argument, accounting is turned on, and records for each terminating process are appended to filename as it terminates. An argument of NULL causes accounting to be turned off.

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno naar behoren gezet.

EACCES
Write permission is denied for the specified file, or search permission is denied for one of the directories in the path prefix of filename (see also path_resolution(7)), or filename is not a regular file.
EFAULT
bestandsnaam wijst buiten de voor u toegankelijke adresruimte.
EIO
Error writing to the file filename.
EISDIR
bestandsnaam is een map.
ELOOP
Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij het vaststellen van bestandsnaam.
ENAMETOOLONG
bestandsnaam was te lang.
ENFILE
De grens aan het aantal open bestanden van het systeem is bereikt.
ENOENT
The opgegeven bestand bestaat niet.
ENOMEM
Geen geheugen meer.
ENOSYS
BSD process accounting has not been enabled when the operating system kernel was compiled. The kernel configuration parameter controlling this feature is CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT.
ENOTDIR
Een deel gebruikt als map in bestandsnaam is in feite geen map.
EPERM
The calling process has insufficient privilege to enable process accounting. On Linux, the CAP_SYS_PACCT capability is required.
EROFS
bestandsnaam is een bestand op een alleen-lezen bestandsysteem.
EUSERS
There are no more free file structures or we ran out of memory.

SVr4, 4.3BSD (maar niet POSIX).

Geen accountingnoteringen worden gemaakt voor programma's die draaien als er een ongeluk {eng: crash} optreedt. In het bijzonder: voor nieteindigende programma's worden nooit noteringen gemaakt.

The structure of the records written to the accounting file is described in acct(5).

acct(5)

Deze pagina is onderdeel van release 5.10 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

15 maart 2016 Linux