ACCESSDB(8) Kılavuz sayfası yardımcıları ACCESSDB(8)

accessdb - man-db veritabanının içeriğini insan tarafından okunabilir bir biçimde dök

/usr/sbin/accessdb [-d?V] [<index-file>]

accessdb bir man-db veritabanında bulunan verileri insan tarafından okunabilir bir biçimde çıktılar. Varsayılan olarak, verileri /var/cache/man/index.<db-type>, alanlarından dökecektir; burada <db-type>, kullanılan veritabanı kitaplığına bağımlıdır.

accessdb'ye bir argüman vermek bu öntanımlı değerin üzerine yazılacaktır.

-d, --debug
Hata ayıklama bilgisini göster.
-?, --help
Bir yardım iletisi göster ve çık.
--usage
Kısa kullanım iletisini göster ve çık.
-V, --version
Sürüm bilgisini göster.

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db
2021-02-08 2.9.4