ACCESSDB(8) Verktyg för sidvisning av manual ACCESSDB(8)

accessdb - dumpar innehåller från en man-db-databas i ett läsbart format

/usr/sbin/accessdb [-d?V] [<indexfil>]

accessdb kommer att mata ut datan som finns i en man-db-databas i läsbart format. Som standard kommer det att dump[a datan från /var/cache/man/index.<db-typ>, där <db-typ> är beroende av vilket databasbibliotek som används.

Om ett argument anges till accessdb går det att åsidosätta detta standardvärde.

-d, --debug
Skriver ut felsökningsinformation.
-?, --help
Skriv ut ett hjälpmeddelande och avsluta.
--usage
Skriv ut ett kort användningsmeddelande och avsluta.
-V, --version
Visa versionsinformation.

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db
2021-02-08 2.9.4