ACCESSDB(8) Narzędzia przeglądarki stron podręcznika ekranowego ACCESSDB(8)

accessdb - wyświetla zawartość bazy danych man-db w formacie czytelnym dla ludzi

/usr/sbin/accessdb [-d?V] [<plik-indeksu>]

accessdb wyświetli dane zawarte w bazie danych man-db w formacie czytelnym dla ludzi. Domyślnie będą to dane z pliku /var/cache/man/index.<typ_bazy>, gdzie <typ_bazy> zależy od używanej biblioteki obsługi baz danych.

Argument przekazany do accessdb nadpisze tę wartość domyślną.

Wyświetla informację diagnostyczną (debug).
-?, --help
Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.
Wyświetla krótki opis użycia programu i kończy pracę.
Wyświetla informację o wersji.

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.

2024-04-05 2.12.1