ZONETAB2POT.PY() ZONETAB2POT.PY()

zonetab2pot.py - Converteix una llista de zones de temps en un fitxer PO plantilla.

zonetab2pot.py [llista_zones_temps]

zonetab2pot.py llegeix la llista de zones horàries que proporcionada en la línia d'ordres i la converteix en una plantilla en format de gettext (fitxer PO) contingent els noms de cadascuna de les zones horàries.

La zona horària proporcionada haurà d'estar en el mateix format que el «zone.tab» del sistema. Si no s'especifica cap llista de zones horàries a la línia d'ordres, s'usarà /usr/share/zoneinfo/zone.tab.

El nou fitxer PO serà escrit a l'eixida estàndard del sistema.

Aquesta utilitat forma part del joc de desenvolupament de programari del KDE.

zonetab2pot.py ha estat escrit per en Tinkl, Lukas<lukas@kde.org>

Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben <bab@debian.org>

Burton, Ben <>

Autor.