ZNEW(1) General Commands Manual ZNEW(1)

znew - konwertuje pliki .Z do plików .gz

znew [ -ftv9PK] [ nazwa.Z ... ]

The Znew command recompresses files from .Z (compress) format to .gz (gzip) format. If you want to recompress a file already in gzip format, rename the file to force a .Z extension then apply znew.

Wymusza ponowną kompresję z formatu .Z do formatu .gz nawet, jeżeli plik .gz już istnieje
Testuje nowy plik przed usunięciem oryginału.
Pełna informacja. Wyświetla nazwę i procent, o jaki został zredukowany rozmiar każdego pliku.
-9
Używa najwolniejszej (lecz najbardziej wydajnej) kompresji.
Używa przetwarzania potokowego, by zredukować zużycie przestrzeni dysku.
Nie usuwa pliku .Z, jeżeli jest mniejszy od nowo utworzonego pliku .gz, implikuje -t.

gzip(1), zmore(1), zdiff(1), zgrep(1), zforce(1), gzexe(1), compress(1)

If the -P option is used, znew does not maintain the timestamp if touch(1) does not support the -r option, and does not maintain permissions if chmod(1) does not support the --reference option.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Łukasz Kowalczyk <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.