XZGREP(1) XZ Utils XZGREP(1)

НАЗВА

xzgrep — пошук взірців у ймовірно стиснених файлах

КОРОТКИЙ ОПИС

xzgrep [параметр...] [список_взірців] [файл...]
xzegrep ...
xzfgrep ...
lzgrep ...
lzegrep ...
lzfgrep ...

ОПИС

xzgrep викликає grep(1) для розпакованих даних файлів. Формати файлів визначатимуться з суфіксів назв файлів. Будь-який файл із суфіксом назви, підтримку якого передбачено у xz(1), gzip(1), bzip2(1), lzop(1), zstd(1) або lz4(1), буде розпаковано; усі інші файли вважатимуться нестисненими.

Якщо не вказано аргументу файли або замість файл вказано -, дані буде прочитано зі стандартного джерела вхідних даних. При читанні зі стандартного джерела буде розпаковано лише файли, підтримку яких передбачено у xz(1). Інші файли вважатимуться такими, що вже перебувають у нестисненому форматі.

Передбачено підтримку більшості параметрів grep(1). Втім, підтримки цих параметрів не передбачено:

-r, --recursive
-R, --dereference-recursive
-d, --directories=дія
-Z, --null
-z, --null-data
--include=glob
--exclude=glob
--exclude-from=файл
--exclude-dir=glob

xzegrep є альтернативним записом xzgrep -E. xzfgrep є альтернативним записом xzgrep -F.

Працездатність команд lzgrep, lzegrep і lzfgrep забезпечено для зворотної сумісності із LZMA Utils.

СТАН ВИХОДУ

0
В одному з файлів вхідних даних знайдено принаймні одну відповідність. Помилок не сталося.
1
У жодному з файлів вхідних даних не знайдено відповідника. Не сталося ніяких помилок.
>1
Сталася одна або декілька помилок. Невідомо, чи було знайдено відповідники критерію пошуку.

СЕРЕДОВИЩЕ

Якщо для змінної середовища GREP встановлено непорожнє значення, його буде використано замість grep(1), grep -E або grep -F.

ДИВ. ТАКОЖ

grep(1), xz(1), gzip(1), bzip2(1), lzop(1), zstd(1), lz4(1), zgrep(1)

13 лютого 2024 року Tukaani