XZGREP(1) XZ Utils XZGREP(1)

НАЗВА

xzgrep — пошук у стиснених файлах формального виразу

КОРОТКИЙ ОПИС

xzgrep [параметри_grep] [-e] взірець [файл...]
xzegrep ...
xzfgrep ...
lzgrep ...
lzegrep ...
lzfgrep ...

ОПИС

xzgrep викликає grep(1) для файлів, які можуть бути розпакованими або запакованими за допомогою xz(1), lzma(1), gzip(1), bzip2(1), lzop(1) або zstd(1). Усі вказані параметри передаються безпосередньо grep(1).

Якщо не вказано жодного файла, буде розпаковано дані зі стандартного джерела вхідних даних і передано ці дані grep(1). Якщо дані буде прочитано зі стандартного джерела вхідних даних, підтримку стиснених файлів gzip(1), bzip2(1), lzop(1) та zstd(1) буде вимкнено.

Якщо xzgrep викликано як xzegrep або xzfgrep, буде використано grep -E або grep -F замість grep(1). Те саме стосується програм із назвами lzgrep, lzegrep та lzfgrep, які створено для зворотної сумісності з LZMA Utils.

СТАН ВИХОДУ

0
В одному з файлів вхідних даних знайдено принаймні одну відповідність. Помилок не сталося.
1
У жодному з файлів вхідних даних не знайдено відповідника. Не сталося ніяких помилок.
>1
Сталася одна або декілька помилок. Невідомо, чи було знайдено відповідники критерію пошуку.

СЕРЕДОВИЩЕ

Якщо встановлено значення змінної середовища GREP, буде використано це значення xzgrep, замість grep(1), grep -E або grep -F.

ДИВ. ТАКОЖ

grep(1), xz(1), gzip(1), bzip2(1), lzop(1), zstd(1), zgrep(1)

19 липня 2022 року Tukaani