wctype(3) Library Functions Manual wctype(3)

wctype - clasificarea caracterelor late

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <wctype.h>
wctype_t wctype(const char *nume);

Tipul wctype_t reprezintă o proprietate pe care un caracter lat o poate avea sau nu. Cu alte cuvinte, reprezintă o clasă de caractere late. Natura acestui tip depinde de implementare, dar valoarea specială (wctype_t) 0 denotă o proprietate nevalidă. Valorile wctype_t care nu sunt egale cu zero pot fi transmise funcției iswctype(3) pentru a testa efectiv dacă un anumit caracter lat are această proprietate.

Funcția wctype() returnează o proprietate, dată de numele acesteia. Setul de nume valide depinde de categoria LC_CTYPE a configurației regionale curente, dar următoarele nume sunt valide în toate configurațiile regionale.

   „alnum” - realizează funcția de clasificare isalnum(3)
   „alpha” - realizează funcția de clasificare isalpha(3)
   „blank” - realizează funcția de clasificare isblank(3)
   „cntrl” - realizează funcția de clasificare iscntrl(3)
   "digit" - realizeaza functia de clasificare isdigit(3)
   „graph” - realizează funcția de clasificare isgraph(3)
   „lower” - realizează funcția de clasificare islower(3)
   „print” - realizează funcția de clasificare isprint(3)
   „punct” - realizează funcția de clasificare ispunct(3)
   „space” - realizează funcția de clasificare isspace(3)
   „upper” - realizează funcția de clasificare isupper(3)
   „xdigit” - realizează funcția de clasificare isxdigit(3)

Funcția wctype() returnează un descriptor de proprietate în cazul în care nume este valid. În caz contrar, returnează (wctype_t) 0.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
wctype() Siguranța firelor MT-Safe locale

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C99.

Comportamentul lui wctype() depinde de categoria LC_CTYPE din configurația regională curentă.

iswctype(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06