wcsnlen(3) Library Functions Manual wcsnlen(3)

wcsnlen - determină lungimea unui șir de caractere late de dimensiune fixă

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <wchar.h>
size_t wcsnlen(const wchar_t s[.maxlen], size_t maxlen);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

wcsnlen():

  Începând cu glibc 2.10
    _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
  Înainte de glibc 2.10:
    _GNU_SOURCE

Funcția wcsnlen() este echivalentul în caractere late al funcției strnlen(3). Aceasta returnează numărul de caractere late din șirul de caractere indicat de s, fără a include caracterul lat null de terminare (L'\0'), dar cu cel mult maxlen caractere late (notă: acest parametru nu este un număr de octeți). În acest fel, wcsnlen() analizează numai primele maxlen caractere late din s și niciodată dincolo de s[maxlen-1].

Funcția wcsnlen() returnează wcslen(s), dacă acesta este mai mic decât maxlen, sau maxlen dacă nu există nici un caracter lat null printre primele maxlen caractere late indicate de s.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
wcsnlen() Siguranța firelor MT-Safe

POSIX.1-2008.

glibc 2.1.

strnlen(3), wcslen(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06