wcsdup(3) Library Functions Manual wcsdup(3)

wcsdup - duplică un șir de caractere late

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <wchar.h>
wchar_t *wcsdup(const wchar_t *s);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

wcsdup():

  Începând cu glibc 2.10
    _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
  Înainte de glibc 2.10:
    _GNU_SOURCE

Funcția wcsdup() este echivalentul în caractere late al funcției strdup(3). Aceasta alocă și returnează un nou șir de caractere late al cărui conținut inițial este un duplicat al șirului de caractere late indicat de s.

Memoria pentru noul șir de caractere late este obținută cu malloc(3) și trebuie eliberată cu free(3).

În caz de succes, wcsdup() returnează un indicator la noul șir de caractere late. În caz de eroare, returnează NULL, cu errno configurată pentru a indica eroarea.

Memorie insuficientă disponibilă pentru a aloca șirul duplicat.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
wcsdup() Siguranța firelor MT-Safe

POSIX.1-2008.

libc5, glibc 2.0.

strdup(3), wcscpy(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06